De Regenwater Alliantie:
gevormd vanuit een hackathon

De aanleiding voor de Regenwater Alliantie en de regenwaterwet is een ‘Regenwater als Grondstof Hackaton’ (ontwerpwedstrijd) ingezet door BlueCity, een voorbeeldstad voor de circulaire economie in het voormalige zwembad aan de Maasboulevard in Rotterdam.

Visual Rainwater Collectors-04

Jaarlijks verspilt BlueCity 2.900 m3 regenwater omdat het schone regenwater rechtstreeks van het dak het riool instroomt. Op veel plekken in Nederland wordt regenwater op deze manier afgevoerd, onder andere omdat opvang en toepassingen organiseren nu nog duurder is dan de huidige aansluitingen op het bestaande drinkwaternet. BlueCity organiseerde de hackathon om tot een oplossing te komen. De gepresenteerde wet maakt de drastische verandering mogelijk die nodig is om initiatieven op het gebied van regenwatergebruik echt op te schalen.

Onthulling Waterbar in BlueCity

Hoe regenwater als grondstof kan worden ingezet, laten diverse installaties zien aan de nieuwe Waterbar. Er is een regenwaterafvoer gemaakt die het regenwater het gebouw in leidt. Twee verschillende installaties maken gebruik van dit water. Met een gezamenlijke buffercapaciteit van 5000 liter wordt het water verdeeld over verschillende toepassingen.

Aan de bar kun je een glaasje regenwater of de regenwatercocktail drinken. Ook is er een ‘regenwaterdouche’ gemaakt van oude glijbaan onderdelen uit het Tropicana-zwembad. Hier kunnen medewerkers van BlueCity zich na het werk of sporten met gezuiverd regenwater opfrissen. De waterbar laat ook zien wat de bundeling van krachten binnen en buiten de alliantie oplevert. Na de onthulling op 8 februari gaat de Waterbar dienst doen als pilot. De monitoring van de waterkwaliteit is onderdeel van de pilot die loopt tot eind van de zomer. Er wordt onderzocht of het als open source concept op andere plekken kan worden geïmplementeerd. Daarnaast gaat de Waterbar functioneren als evenementenlocatie voor onder andere discussieavonden over regenwater.

Missie 

Nederland benut regenwater maximaal als grondstof. We stimuleren het publieke debat, ontwerpen een regenwaterwet en organiseren breed draagvlak.


Visie 

De Nederlandse markt en overheden zien regenwater als primaire bron en gaat de waarde van regenwater optimaal benutten voor alle mogelijke doeleinden. Duurzaam waterbeheer is erop gericht om zo veel mogelijk regenwater vast te houden en lokaal te gebruiken, in plaats van zo snel mogelijk af te voeren. 


Doelstellingen 

De Regenwater Alliantie heeft binnen vijf jaar een markt gecreëerd voor directe en bruikbare toepassing van regenwater in de gebouwde omgeving. De alliantie wil dat bereiken via vijf doelstellingen.

  1. Alle nieuwbouw en renovatieprojecten gebruiken regenwater als grondstof; 
  2. Standaardisatie van eisen aan toepassing en kwaliteit; 
  3. Regenwatergebruik verankeren in Programma’s van Eisen van aanbestedingen; 
  4. Onafhankelijke belangenbehartiger die een regionale monitoring organiseert voor de coördinatie van de waterbalans; 
  5. Handhavingsinstrument ontwikkelen voor toepassen van regenwater. 

De dertien regenwater ondernemers zijn:

In samenwerking met team hackathon vanuit Blue City: Nienke Binnendijk, Lyra Annema en Mark van Wijk

Meer informatie?
Download de brochure over de oprichting van de Regenwater Alliantie

Vacature:
de Regenwater Alliantie zoekt een kwartiermaker

Binnenkort meer info