Waarom aansluiten bij de Alliantie?

Doelstellingen

De Regenwater Alliantie heeft binnen vijf jaar een markt gecreëerd voor directe en bruikbare toepassing van regenwater in de gebouwde omgeving. De alliantie wil dat bereiken via vijf doelstellingen.

 1. Alle nieuwbouw en renovatieprojecten gebruiken regenwater als grondstof;
 2. Standaardisatie van eisen aan toepassing en kwaliteit;
 3. Regenwatergebruik verankeren in Programma’s van Eisen van aanbestedingen;
 4. Onafhankelijke belangenbehartiger die een regionale monitoring organiseert voor de coördinatie van de waterbalans;
 5. Handhavingsinstrument ontwikkelen voor toepassen van regenwater.


Om dit voor elkaar te krijgen inventariseren we de behoeften en bijdragen van de initiatiefnemers en partners. Een formele Regenwater Alliantie kan alleen het licht zien als het breed gedragen wordt. Uit de groep van de initiatiefnemers willen twee kwartiermakers als duo deze verkenning en oprichting van de Alliantie uitvoeren. Deze oprichtingsfase vindt plaats van 8 februari tot eind mei, en bevat vier stappen.

 • Gesprekken met huidige deelnemers en partners van de Regenwater Hackathon, aangevuld met nieuwe partijen om de ideeën, belangen en behoeften in beeld te brengen (zie bijlage voor overzicht stakeholders).
 • Omgevingsanalyse waarin trends en ontwikkelingen in de brede watersector en de maatschappij (nationaal en internationaal) worden opgetekend d.m.v. bureauonderzoek.
 • Uitwerking van een concept business plan met gewenste organisatiestructuur en begroting bij de diverse scenario’s en ambitieniveaus.
 • Uitwerken van scenario om de Regenwater Alliantie op lange termijn inzetbaar en slagvaardig te maken tot haar doelen zijn bereikt.


De Regenwater Alliantie gaat voor:

 • Een gezamenlijke oprichtingsovereenkomst waarin de missie, visie en doelstellingen van de Regenwater Alliantie zijn vastgesteld,  de routekaart voor implementatie van de doelstellingen is opgesteld en afgestemd met de leden van de Alliantie.
 • Een duidelijk businessplan met toelichting op de co-financieringsbehoefte, bijdrage en rolverdeling van de initiatiefnemers.
 • Officiële lanceringsmoment in september 2022.

Aansluiten? Vul onderstaand formulier in en we laten je snel meer weten.